e-Podatki

Ustawa o zmianie umowy podatkowej z Maltą już podpisana 2011-08-30


Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania została już podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dotyczy ona podatków dochodowych.

Polski Rząd uważa, że dotychczasowa umowa, zawarta z rządem Malty w 1994 r., nie odpowiada standardom wynikającym z Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Obecna umowa zawiera przepisy określane jako tzw. tax sparing. Jest to klauzula pozwalająca na uzyskanie przez inwestora preferencji podatkowej, związanej z podatkiem, który faktycznie nie został zapłacony w państwie źródła dochodu, ze względu na stosowane w takim kraju zachęty podatkowe dla inwestorów. Rząd uważa, że klauzula ta jest niekorzystna dla Polski, a celem protokołu jest usunięcie jej z umowy. Protokół obniża również z 10 proc. do 5 proc. stawkę opodatkowania odsetek pobieranych u źródła. Podobna zmiana dotyczy stawki opodatkowania należności licencyjnych.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że wejście w życie ustawy umożliwi ratyfikację protokołu przez Prezydenta RP.

(Źródło: PAP)