e-Podatki

Od 1 września zaczyna działać Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników 2011-08-30


Od 1 września 2011 r. rozpocznie swą działalność Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników. Od 1 stycznia 2012r. osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie będą miały obowiązku posiadania NIP. Takie przepisy wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 171, poz. 1016.

Zgodnie z nowelizacją od 2012 roku to PESEL będzie jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Od 1 stycznia 2012 r. nie będzie już obowiązku aktualizowania danych w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. Dane będą aktualizowane przez naczelnika urzędu skarbowego po ich otrzymaniu z rejestru PESEL. Aktualizacja danych będzie konieczna w przypadku, gdy adres zamieszkania osoby fizycznej będzie inny, niż zameldowania. Osoby fizyczne w kontaktach z administracją podatkową będą mogły posługiwać się numerem PESEL.

Firmy, które nadal będą musiały posiadać NIP, będą miały go nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego. Ma to skrócić i uprościć procedurę, która prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.

1 września 2011 r. rozpocznie swą działalność Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, która skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej oraz dane z dokumentów wynikających z przepisów podatkowych ( informacje dotyczące m.in.: obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych).

(Źródło: Ministerstwo Finansów)
(Źródło: Infor.pl)