e-Podatki

Wyższe stawki podatków i opłat lokalnych 2011-08-30


Projekt obwieszczenia, który opublikował resort finansów przewiduje, że maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną od 2012 r. o 4,2 proc. Jest to skutek inflacji w pierwsze połowie 2011 r. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych m.in. podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłat: np. uzdrowiskowej lub za psa, określa każdego roku minister finansów w obwieszczeniu.

Stawki te zmieniane są co roku w zależności od wskaźnika inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Główny Urząd Statystyczny podał w komunikacie 13 lipca 2011 r., że w pierwszej połowie tego roku inflacja wyniosła 4,2 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2010 r. Tym samym sposobem o taki sam wskaźnik wzrosną w 2012 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych.

Według projektu obwieszczenia Ministra Finansów górna granica rocznej stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z obecnych 80 gr za m. kw. do 84 gr, od pozostałych gruntów z 41 gr za m.kw. do 43 gr, a od budynków mieszkalnych z 67 gr za m.kw. do 70 gr. Maksymalna stawka podatku od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wzrośnie z 21,05 zł za m.kw. do 21,94 zł.
Ze względu na inflację wzrosną również maksymalne, roczne stawki podatku od środków transportowych (przykład: stawka podatku od ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony będzie mogła wynieść 779,68 zł (zamiast 48,25 zł obecnie), a od ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton - 1560,84 zł (obecnie jest to 1497,92 zł). Górna granica podatku od autobusów, które mają do 30 miejsc siedzących, wzrośnie z 1747,56 zł do 1820 zł, a od autobusów, które mają 30 miejsc lub więcej, wzrośnie z 2209,40 zł do 2302,20 zł.

(Źródło: PAP)