e-Podatki

2.2. Kara za nieterminową spłatę karty kredytowej nie jest kosztem podatkowym 2011-08-23


Opłata nałożona przez bank na przedsiębiorcę za nieterminową spłatę zadłużenia z firmowej karty kredytowej nie stanowi kosztu podatkowego.

Jeśli przedsiębiorca nie spłaci zadłużenia na firmowej karcie kredytowej w czasie przewidzianym umową, bank może nałożyć na niego dodatkową opłatę – karę umowną. Czy można ją zaliczyć do kosztów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT?

Art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie daje podstaw do zaliczenia takiej kary umownej jako kary z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Opłata za opóźnienie w spłacie karty kredytowej nie jest wydatkiem, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie ma bowiem choćby pośredniego związku przyczynowo-skutkowego między takim wydatkiem a źródłem przychodów.

Taką interpretację potwierdzają też organy podatkowe (m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 15 kwietnia 2009 r., nr ITPB3/423-26/09/MK). Wydatków na zapłatę kary umownej za opóźnienie w spłacie firmowej karty kredytowej przedsiębiorca nie można więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)