e-Podatki

1.2. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o CIT i PIT 2011-08-23


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W nowelizacji przewidziano zwolnienie dochodów Funduszu Rezerwy Demograficznej z podatku dochodowego (z mocą wsteczną od 1 stycznia 2010 r.).

Uchwalono ją z inicjatywy komisji "Przyjazne Państwo".

Zdaniem Ministerstwa firnansów problem podatkowy FRD pojawił się w związku ze zmianami w ustawie o finansach publicznych. Obecnie fundusz nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. W praktyce FRD, jak dotąd, i tak nie musiał odprowadzać podatku.

W nowelizacji zmodyfikowano ponadto zasady ustalania różnic kursowych. Obecnie różnice kursowe mogą być ustalane według tzw. metody podatkowej lub rachunkowej. Jeżeli podmiot wybiera metodę rachunkową, musi ją stosować przez trzy lata. Zgodnie z nowelizacją, po przekształceniu firmy, przedsiębiorstwo będzie mogło wrócić do innej metody ustalania różnic kursowych. Trzeba będzie o tym jednak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem przepisu przewidującego zwolnienie dla Funduszu Rezerwy Demograficznej, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Źródło: PAP)