e-Podatki

2.1. Przedsiębiorcy zalegają ze spłatą aż 61 mld zł 2011-08-23


Przedsiębiorcy mają wobec organów sektora finansów publicznych aż 61 mld zł (stan na 31 grudnia 2010 r.) zaległości – najwięcej wobec organów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak wynika ze sprawozdań organów sektora finansów publicznych.

Przedsiębiorcy zalegają ze spłatą 24,787 mld zł z tytułu zobowiązań na rzecz organów skarbowych (stanowi to aż 40,57% ogółu zaległości), 21,089 mld zł na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (34,51% ogółu), niecałe 4 mld zł wobec jednostek samorządu terytorialnego (6,52% ogółu). Biorąc pod uwagę rodzaj zaległości, najwyższe braki odnotowano w podatkach oraz opłatach stanowiących dochód budżetu państwa. Przedsiębiorcy są winni aż 33,819 mld zł (ponad 55% ogółu zaległości).

Największe zaległości mają przedsiębiorcy z województw: – mazowieckiego (11,543 mld zł), śląskiego (11,361 mld zł) oraz wielkopolskiego (6,760 mld zł). Łącznie w owych trzech województwach skumulowało się 48,56% całości zaległych należności.

Kwota zaległych należności wobec organów sektora finansów publicznych wynosi aktualnie ok. 4,32% polskiego PKB. Oznacza to wyraźny spadek (o 0,52%) względem 2009 r., kiedy to relacja zaległości do PKB wynosiła dokładnie 4,82%.

(Źródło: podatki.biz)