e-Podatki

1.3. Sprzedaż zabudowanych gruntów a podatek 2011-08-16


Przy sprzedaży gruntów z budynkami obowiązuje stawka VAT właściwa dla dostawy budynków. Nie należy oddzielnie opodatkowywać gruntu i budynków. Taką interpretację potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. W przypadku budynków i budowli trwale związanych z gruntem albo części tych budynków z podstawy opodatkowania VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Gmina postanowiła sprzedać spółdzielni nieruchomość (grunt), którą ta wcześniej zabudowała z własnych środków. Właścicielem całej nieruchomości była jednak gmina. Gmina złożyła zapytanie do ministra finansów, czy opodatkować tę transakcję 7-proc. VAT (obecnie 8-proc.) właściwym dla budynków? Minister finansów uznał, że jeśli towary (budynki i grunty) stanowią przedmiot jednej dostawy, należy do dostawy całości zastosować podstawową 22-proc. stawkę VAT (obecnie 23 proc.). Chodziło o budynki objęte obniżonym VAT oraz grunty wyłączone z tej preferencji.
Gmina nie zgodziła się z interpretacją i złożyła skargę do sądu. Sąd przyznał jej rację, co potwierdził teraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeżeli dostawa towarów obejmuje grunty zabudowane, należy stosować stawkę właściwą dla budynków. Przesądza o tym art. 29 ust. 5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z póź. zm.). Wyrok jest prawomocny.

(Źródło: SYGN. AKT II FSK 1232/10, Gazeta Prawna)