e-Podatki

1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. 2011-08-09


Efektywne stawki PIT rozliczanego za 2010 r. według skali podatkowej wyniosły 14,07 proc. i 22,03 proc. Podatek od osób opodatkowanych według skali wyniósł 43,8 mld, a od opodatkowanych stawką liniową 12 mld zł.

Ministerstwo Finansów podało dane na temat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2010 r. Według skali podatkowej (18 proc. w pierwszym przedziale skali i 32 proc. - w drugim) rozliczyło się 24 mln 907 tys. 974 podatników. Podatkiem liniowym w wysokości 19 proc. opodatkowano dochody ponad 395 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Podatkiem w tej samej wysokości opodatkowano także 486 tys. 347 osoby, które uzyskały dochody ze zbycia papierów wartościowych, a także 43 tys. 192 osoby uzyskujące dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Jak podaje Ministerstwo Finansów podatek w wysokości 18 proc. opłaciło 24 mln 94 tys. 441 osób, czyli 98,11 proc. podatników rozliczających się według skali. Dochody 463 tys. podatników (1,89 proc. z rozliczających się wg skali) opodatkowane zostały z 32-proc. stawką (a więc w drugim przedziale skali podatkowej), przekraczając u każdego z podatników 85 tys. 528 zł.

Ogółem dochód podatników (pomniejszony o odliczone składki na ubezpieczenia społeczne) rozliczających się według skali wyniósł w 2010 r. 575 mld 514 mln 314 tys. zł, dochody ze stosunku pracy stanowiły 60,88 proc. dochodów, z rent i emerytur - 28,84 proc., a z pozarolniczej działalności gospodarczej - 4,42 proc.

Efektywna stawka podatku dla osób zarabiających do 85 tys. 528 zł wyniosła 14,07 proc., a dla osób wchodzących w drugi przedział - 22,03 proc. Przeciętny podatek wyniósł 1 tys. 784 zł. Podatnicy znajdujący się w pierwszym przedziale zapłacili średnio 1 tys. 406 zł, a w drugim - 21 tys. 437 zł.

(Źródło: PAP, Forbes)