e-Podatki

1.1. Skażalnik alkoholu etylowego wykreślony z unijnego prawa 2011-08-09


Od dnia 6 sierpnia br. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 767/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego odnośnie do zapisów dotyczących Republiki Czeskiej i Łotwy.

Z inicjatywą zmiany przepisów unijnych wystąpiło Ministerstwo Finansów. W maju 2010 r. zwróciło się do Ministra Finansów Łotwy oraz Komisji Europejskiej z wnioskiem o usunięcie z rozporządzenia Komisji (WE) NR 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego jednej z formuł skażania zgłoszonych przez Łotwę.

W rozporządzeniu usunięto jedną z formuł skażania alkoholu. Polegała ona na skażaniu bitrexem i alkoholem izopropylowym w ilości 2 gramy bitrexu i 3 litry alkoholu izopropylowego na 100 l alkoholu etylowego. Metoda ta stwarzała o wiele większe niebezpieczeństwo nielegalnego odkażania niż inne metody skażania alkoholu. Alkohol etylowy skażany tą metodą był często przedmiotem nadużyć. Proceder polegał na tym, że zwolniony z akcyzy, całkowicie skażony spirytus był odkażany i rozcieńczany, a następnie wprowadzany do nielegalnego obrotu, omijając podatek akcyzowy.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)