e-Podatki

1.2. Prezydent podpisał nowelizację ws. likwidacji NIP dla osób fizycznych 2011-08-09


Prezydent podpisał w dniu 5 sierpnia br. nowelizację ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z nią od stycznia 2012 r. zlikwidowany zostanie obowiązek posiadania NIP przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Od 2012 r. identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, będzie PESEL. Przestanie też istnieć obowiązek aktualizowania danych w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. Zostaną one zaktualizowane automatycznie przez naczelnika urzędu skarbowego.

NIP będzie nadawany firmom od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego.

W dniu 1 września 2011 r. ma ruszyć Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, dzięki czemu skrócony zostanie obieg informacji w urzędach skarbowych, a obsługa podatników ma zostać przyspieszona. Rejestr będzie zawierać dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Znajdą się tam także dane z dokumentów wynikających z przepisów podatkowych.

(PAP)