e-Podatki

Weszły w życie. 2006-01-03


01.01.2006.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, Dz.U. Nr 234, poz. 1996, z dnia 01.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, Dz.U. Nr 232, poz. 1969, z dnia 29.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, Dz.U. Nr 231, poz. 1963, z dnia 28.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 229, poz. 1952, z dnia 23.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej, Dz.U. Nr 229, poz. 1951, z dnia 23.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 229, poz. 1949, z dnia 23.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 218, poz. 1843, z dnia 31.10.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych, Dz.U. Nr 201, poz. 1664, z dnia 14.10.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Dz.U. Nr 201, poz. 1663, z dnia 14.10.2005
 • USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Dz.U. Nr 177, poz. 1468, z dnia 15.09.2005
31.12.2005.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 279, poz. 2765, z dnia 29.12.2004
17.12.2005.

 • USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 178, poz. 1479, z dnia 16.09.2005
12.11.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe, Dz.U. Nr 214, poz. 1804, z dnia 28.10.2005
10.11.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), Dz.U. Nr 224, poz. 1924, z dnia 10.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. Nr 224, poz. 1923, z dnia 10.11.2005
 • UMOWA MIĘDZYNARODOWA Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., Dz.U. Nr 224, poz. 1922, z dnia 10.11.2005
02.11.2005.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 204, poz. 1690, z dnia 18.10.2005.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 204, poz. 1689, z dnia 18.10.2005.