e-Podatki

1.5. Większe uprawnienia kontroli skarbowej 2011-08-02


Od 25 lipca br. kontrola skarbowa zyskała więcej uprawnień. Inspektor lub pracownik kontroli skarbowej, aby ustalić tożsamość podatnika, może go wylegitymować. Może też zatrzymywać osoby i pojazdy, a także dokonywać przeszukań.

Nowe uprawnienia wprowadziło rozporządzenie ministra finansów z 8 lipca 2011 w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego (Dz.U. nr 152, poz. 899), które weszło w życie 25 lipca 2011 r.

Zatrzymany podatnik może być doprowadzony do jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej, policji lub Straży Granicznej. Osoba zatrzymana ma prawo do bezpośredniej rozmowy z adwokatem. W ciągu siedmiu dni może złożyć zażalenie na zatrzymanie, a inspektor powinien je bezzwłocznie przekazać do sądu.

Inspektorzy kontroli skarbowej mogą też kontrolować samochody, aby sprawdzić czy przewożone towary są zgodne dokumentami przewozowymi. Mogą też skontrolować, jakie paliwo znajduje się w baku, przeprowadzając tzw. próbę kwasową. Chodzi o sprawdzenie, czy kierowca nie używał do napędu oleju opałowego.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)