e-Podatki

2.1. Ministerstwo Finansów a Czarna Lista Barier Lewiatana 2011-08-02


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opublikowała w kwietniu br. ósmą edycję „Czarnej Listy Barier” zawierającą zbiór przeszkód, które mają istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Ministerstwo Finansów nie zgadza się z opinią autorów raportu co do krytykowanych rozwiązań. Jego zdaniem raport ten stanowi jednostronne spojrzenie na system podatkowy.

Zdaniem Ministerstwa Finansów część ze zgłaszanych propozycji niesie ze sobą poważne negatywne skutki budżetowe, część doprowadziłaby do pogorszenia efektywności poboru podatków, a realizacja większości postulatów w zakresie podatku od towarów i usług postawiałaby Polskę w konflikcie z prawem wspólnotowym.

Przeważająca część postulatów to postulaty znane od dawna, do których Ministerstwo Finansów już się wielokrotnie odnosiło, wskazując na obiektywne czynniki uniemożliwiające ich realizację.

Ministerstwo Finansów, nawiązując do przedstawionych w raporcie rekomendacji, przedstawiło swoje stanowisko w odniesieniu do poszczególnych barier. Listę barier i stanowisko Ministerstwa można znaleźć na jego stronie internetowej.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)