e-Podatki

1.1. Fiskus skontroluje podatników żyjących ponad stan 2011-08-02


Urzędy skarbowe wezmą pod lupę podatników, którzy mogą ukrywać dochody. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, kontroli zostaną poddane osoby żyjące ponad stan, zaniżające dochody, nie mające kas fiskalnych oraz ci, którzy kupili drogie domy, auta czy jachty, a w PIT nie wykazują dużych dochodów.

Tak wynika z instrukcji wewnętrznej, którą dostały urzędy skarbowe. Niektórzy eksperci uważają, że takie działania mogą wzbudzać nieufność podatników. Zdaniem resortu finansów to zwykła procedura ujednolicająca zasady współpracy między organami podatkowymi.

(Źródło: PAP, Gazeta Prawna)