e-Podatki

1.3. Dzień Skarbowości 2011-08-02


W dniu 31 lipca obchodzono Dzień Skarbowości – święto pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej Parafianowicz wyraził swoje uznanie dla wszystkich pracowników urzędów skarbowych, izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej za zaangażowanie i wysiłek wykazywany przy realizacji powierzonych zadań.

Dzień Skarbowości, obchodzony po raz pierwszy w 2008 r., upamiętnia przyjęcie w 1919 r. ustawy o tymczasowej organizacji władz i urzędów.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)