e-Podatki

1.1. Projekt zmian przepisów w sprawie lokat antybelkowych nie trafi na razie pod obrady rządu 2011-07-26


Ministerstwo Finansów nie skieruje ponownie na posiedzenie Rady Ministrów projektu zmian w Ordynacji podatkowej, który zmierzał do likwidacji jednodniowych lokat tzw. "antybelkowych".

Rząd miał przyjąć projekt na początku lipca, ale decyzję w tej sprawie wstrzymano. Centrum Informacyjne Rządu informowało wówczas, że prowadzone są konsultacje, czy jest szansa, by ustawa została uchwalona jeszcze przez Sejm obecnej kadencji, który pracuje nad ok. 200 projektami ustaw.

Rzeczniczka prasowa resortu finansów Małgorzata Brzoza poinformowała PAP w dniu 25 lipca br., że "ze względu na małe szanse, by zmianę uchwalić jeszcze w tej kadencji Ministerstwo Finansów zdecydowało, że nie wyśle ponownie projektu na posiedzenie Rady Ministrów". Ministerstwo nie rezygnuje z tego rozwiązania. Projekt jest gotowy i od nowego rządu będzie zależało, czy go wykorzysta.

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej miał uniemożliwić zakładanie lokat, z których zyski nie są objęte 19-proc. tzw. podatkiem Belki. Obecnie ze względu na obowiązujące zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku, przy lokatach z dzienną kapitalizacją odsetek, można uniknąć konieczności zapłaty 19 proc. podatku.

Obecnie podstawa opodatkowania oraz podatek jest zaokrąglana do kwoty w pełnych złotych. Jeśli projekt wejdzie w życie, naliczony podatek od zysków z lokat będzie zaokrąglany do pełnych groszy, a nie złotych. Nowy sposób zaokrąglania sprawiłby, że podatek będzie pobierany jednakowo od wszystkich lokat, w tym również z dzienną kapitalizacją odsetek. Zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Dawałaby rocznie budżetowi ok. 380 mln zł.

(Źródło: PAP)