e-Podatki

2.1. Pełne odliczenie VAT w leasingu aut z kratką? 2011-07-26


Ministerstwo Finansów poinformowało, że ostatnia zmiana ustawy o rachunkowości nie przywróciła pełnego odliczenia VAT dla leasingowanych samochodów z kratką. Innego zdania jest doradca podatkowy Jerzy Martini z kancelarii Baker & McKenzie.
Nowelizację ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w dniu 2 czerwca 2011 r., wprowadziła też zmiany w ustawie o VAT. Zaczęły one obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 r.

Według Martiniego w efekcie zmiany ustawy o rachunkowości, zawierając umowy leasingu dotyczące samochodów "z kratką" można odliczać pełną kwotę VAT z tytułu rat leasingowych. Nowelizacja nakłada obowiązek naliczania VAT w razie użytku prywatnego samochodów, wykorzystywanych na podstawie leasingu czy najmu. Tym samym Polska przekroczyła przyznane jej przez Radę UE w dniu 27 września 2010 r. prawo do wprowadzenia uproszczenia w rozliczeniu VAT z tytułu wykorzystywania samochodów do celów prywatnych.

Zdaniem Martiniego "zgodnie z Decyzją Rady UE Polska była upoważniona do wprowadzenia pakietu: ograniczenie w odliczaniu VAT przy nabyciu lub leasingu samochodów w zamian za brak odrębnego opodatkowania VAT z tytułu wykorzystania samochodu do celów prywatnych". Polska, nakładając - w omawianej nowelizacji - obowiązek naliczania VAT z tytułu użytku prywatnego, naruszyła warunki odstępstwa przyznanego decyzją Rady UE. Oznacza to, że "druga część pakietu", czyli ograniczenie prawa do odliczenia VAT w przypadku leasingu samochodów "z kratką" lub spełniającego kryterium tzw. wzoru Lisaka, jest sprzeczne z prawem UE.

Oznacza to, że podatnicy mogą zawierać umowy leasingu dotyczące samochodów typu „kratki“ i odliczać pełną kwotę VAT z tytułu rat leasingowych, lub też, jeśli nie odliczają ich obecnie - wystąpić w przyszłości z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty".

(Źródło: PAP)