e-Podatki

1.3. Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników 2011-07-26


Od 1 września br. zacznie działać Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Ma to być kompletna i zintegrowana w skali kraju ewidencja podatników, która zdecydowanie usprawni i przyśpieszy proces rejestracji podmiotów i nadawania NIP, a także zapewni spójność i poprawność dla całego sytemu ewidencji podatników.

Uruchomienie od 1 września br. CRP KEP związane jest z koniecznością przeniesienia aktualnych danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach lokalnych 400 urzędów skarbowych do jednego sytemu centralnego.

Jak informuje Ministerstwo Finansów migracja danych nie będzie miała wpływu na terminowość załatwiania spraw przez urzędy skarbowe. Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą miały nadawane numery NIP w terminie 3 dni roboczych, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o NIP. Pozostałe podmioty ubiegające się o nadanie numeru NIP uzyskają go w terminie wynikającym z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Sprawy związane z rejestracją, w tym w zakresie podatku od towarów i usług VAT również będą załatwiane w terminach ustawowych.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)