e-Podatki

1.4. Uprawnienia doradcy podatkowego można sprawdzić w wyszukiwarce KIDP 2011-07-19


Krajowa Izba Doradców Podatkowych udostępniła w swoim serwisie internetowym (www.kidp.pl) oficjalną i na bieżąco aktualizowaną listę doradców podatkowych. Można na niej sprawdzić uprawnienia osób świadczących usługi doradztwa podatkowego lub wyszukać doradcę w najbliższej okolicy.

Dzięki udostępnionej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych wyszukiwarce można:

  • wyszukać doradcę podatkowego w okolicy i na terenie całego kraju,
  • sprawdzić, czy osoba podająca się za doradcę podatkowego posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Warunkiem wykonywania czynności doradztwa podatkowego jest posiadanie numeru wpisu na listę.

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Krajowa Izba Doradców Podatkowych radzi, aby korzystać z usług osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Rozpoczynając współpracę z doradcą podatkowym, należy zapytać go o numer wpisu na listę oraz zażądać przedstawienia aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Korzystanie z usług osób, które nie posiadają uprawnień do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, wiąże się z wysokim ryzykiem, ponieważ ich wiedza i kwalifikacje nie zostały zweryfikowane przez rozpoczęciem działalności egzaminem państwowym – to jeden z warunków legalnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Krajowa Izba Doradców Podatkowych zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień:

  • nie podlegają oni obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, wobec czego podatnik nie ma możliwości odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku niekompetencji usługodawcy;
  • nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym);
  • nie wystawiają faktur za wykonywane czynności – nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z usługi doradztwa podatkowego; podatnik nie może zaliczyć faktury w koszty uzyskania przychodów;
  • nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów;
  • nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne.

(Źródło: Krajowa Izba Doradców Podatkowych)