e-Podatki

1.1. Podatnicy składający korektę rozliczenia podatkowego mogą uniknąć karnych odsetek 2011-07-19


Podatnicy, którzy zorientowali się, że popełnili błąd w rocznym zeznaniu podatkowym, powinni złożyć jego korektę. Im szybciej to zrobią, tym odsetki karne będą niższe.

Marek Kolibski, partner z kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy radzi, by jak najszybciej złożyć wówczas korektę deklaracji: "Jeżeli ktoś popełnił błąd w deklaracji za 2010 r. i wykazał zbyt wysoką nadpłatę do zwrotu, to warto do końca lipca zrobić korektę. Dopóki urząd skarbowy nie zwróci nam zawyżonej w deklaracji kwoty nadpłaty, nie będziemy mieć zaległości podatkowej“.

Osoby, które otrzymały już z urzędu skarbowego zbyt wysoki zwrot nadpłaty, mają zaległość podatkową, którą trzeba zwrócić wraz z odsetkami. Należy wówczas złożyć korektę i dopłacić zaległość wraz z ustawowymi odsetkami.

Zgodnie z Ordynacją podatkową nie nalicza się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej, pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej opłata ta wynosi obecnie 2 zł 20 gr. Jeżeli kwota odsetek nie przekracza więc 6 zł 60 gr zł, to w ogóle nie trzeba ich płacić.

Korektę deklaracji można złożyć w ciągu pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin złożenia zeznania podatkowego. Korektę deklaracji za 2010 r. można więc złożyć do końca 2016 r. Tak długo też fiskus może kontrolować zeznanie podatkowe za 2010 r.

Stawki odsetek za zwłokę oraz stawkę obniżoną odsetek publikowane są w obwieszczeniach Ministra Finansów. Od 6 kwietnia do 12 maja 2011 r. odsetki te wynosiły 13 proc. w skali roku, od 12 maja – 13,5 proc., a od 9 czerwca – 14 proc. stawka. Stawki obniżone (75 proc.) wynosiły w tym czasie odpowiednio: 9,75 proc., 10,13 proc., a obecnie 10,50 proc.

(Źródło: PAP)