e-Podatki

1.3. Wyższy podatek dla rolników stosujących normy szacunkowe 2011-07-19


Od 1 stycznia 2012 r. podatek dla podatników, którzy ustalają podstawę opodatkowania PIT przy zastosowaniu norm szacunkowych, będzie wyższy. Zmiany wynikają z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zmiany są skutkiem uwzględnienia przez ministra finansów wskaźnika wzrostu cen towarów produkcji rolniczej ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyniósł on 107,5 i wzrósł w 2010 r. w stosunku do roku 2009 wzrósł o 7,5 punktu proc.

Z tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego wynika, że większość norm będzie wyższa o kilka groszy, a nawet do kilkunastu złotych. Norma szacunkowa dla 1 mkw. uprawy w szklarniach roślin ozdobnych wyniesie 10,13 zł (o 71 gr więcej), a dla uprawy grzybów i grzybni norma wzrośnie o 30 gr.
Największe podwyżki dotyczą tych upraw i hodowli, gdzie kwotowe normy są najwyższe, a najmniejsze w produkcji drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk). Bez zmian lub z niewielką podwyżką muszą się liczyć podatnicy zajmujący się wylęgarnią drobiu.

(Źródło: Gazeta Prawna)