e-Podatki

1.2. Płatnik przekaże 1 proc. podatku 2011-07-19


Pracodawca przygotowujący na wniosek pracownika deklarację roczną PIT przekaże w jego imieniu 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy, który sejmowa komisja Przyjazne Państwo prekazała marszałkowi Sejmu.

Ułatwienia w zakresie przekazywania 1 proc. mają dotyczyć podatników rozliczanych przez zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uczelnie, zakłady karne lub banki wypłacające zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe. Pracodawca wpisze numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą wybierze pracownik w oświadczeniu PIT-12.

Jak szacuje GUS w Polsce jest prawie 10 mln emerytów i rencistów. Planowane ułatwienia na razie ich jednak nie dotyczą. Emeryt lub rencista, który nie osiągnie w roku żadnych dodatkowych przychodów, nie musi samodzielnie składać deklaracji rocznej – stanie się nią bowiem wystawiony przez ZUS formularz PIT-40A. Gdyby jednak emeryt lub rencista zdecydował się na przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego, musiałby wypełnić deklarację podatkową i złożyć ją do 30 kwietnia.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)