e-Podatki

2.1. Czy interpretacje podatkowe wprowadzają w błąd? 2011-07-12


Zdaniem Pracodawców RP aktualizacja zbioru indywidualnych interpretacji podatkowych powinna zostać rozstrzygnięta w jednoznacznych przepisach. Indywidualne interpretacje podatkowe stanowią ważny element systemu podatkowego, jednak nie wszystkie z nich są aktualne.

Ekspert Pracodawców RP, Emilia Podębska, zwraca uwagę, że „poważny problem powstaje już na początku, gdy podatnik chce znaleźć odpowiednią interpretację w zbiorze. Wyszukiwanie jest bardzo utrudnione i mało precyzyjne, wiąże się z wieloma utrudnieniami technicznymi. Nawet jednak znajdując konkretne stanowisko, nadal nie mamy pewności, czy jest ono aktualne. A to właśnie na ich podstawie podatnicy podejmują ważne dla siebie i ich działalności decyzje. Zdaniem eksperta usuwanie nieaktualnych stanowisk nie jest dobrym pomysłem. Wszystkie interpretacje powinny zostać skatalogowane w przejrzysty sposób, a te, które straciły ważność należy oznaczyć, przedstawiając równocześnie, co wpłynęło na ich zmianę.

Pracodawcy RP przypominają, że zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej interpretacje są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie ma jednakże żadnych regulacji mówiących o tym, co ministerstwo powinno robić, gdy dana interpretacja zostanie zmieniona. Minister finansów może to zrobić z urzędu, jeśli stwierdzi, że jest ona niezgodna z orzecznictwem sądów lub Trybunału Konstytucyjnego, czy też Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Źródło: Pracodawcy RP)