e-Podatki

2.1. Wspólna Podstawa Opodatkowania Osób Prawnych w UE 2011-07-05


W dniu 20 czerwca br. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat CCCTB zorganizowana przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW pod patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Mazowiecki, Polskiego Oddziału International Fiscal Association, KPMG oraz Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Przedmiotem konferencji był projekt dyrektywy wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) przedstawiony w marcu br. przez Komisję Europejską.

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) jest zbiorem wspólnych przepisów dotyczących obliczania podstawy opodatkowania przedsiębiorstw, które są rezydentami w UE oraz położonych w UE oddziałów przedsiębiorstw z państw trzecich. Ujęto w nim w szczególności zasady obliczania indywidualnego wyniku podatkowego każdego przedsiębiorstwa (lub oddziału), konsolidacji tych wyników w razie istnienia innych członków grupy oraz podziału skonsolidowanej podstawy opodatkowania między wszystkie uprawnione państwa członkowskie.

Zgodnie z projektem przedmiotem harmonizacji ma być tylko sposób obliczania podstawy opodatkowania, a nie sprawozdania finansowe. Państwa członkowskie zachowają więc swoje krajowe zasady rachunkowości finansowej, a wraz z systemem CCCTB wprowadzone zostaną przepisy dotyczące obliczania podstawy opodatkowania przedsiębiorstw. Przepisy te nie będą miały wpływu na sporządzanie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Harmonizacją nie zostaną objęte również stawki podatkowe. System CCCTB będzie dostępny dla przedsiębiorstw każdej wielkości, a wybór systemu ma być dobrowolny.
Wśród uczestników konferencji wiele kontrowersji wzbudził sposób podziału skonsolidowanej podstawy opodatkowania między wszystkie uprawnione państwa członkowskie oraz obawa zmniejszenia wpływów podatkowych w niektórych z tych państwach. Zwrócono uwagę na to, że wspólne ramy podatkowe mają przede wszystkim ułatwić rozliczanie grup kapitałowych w różnych państwach, tym samym przyczyniając się do uatrakcyjnienia całego obszaru UE. Zauważono też, że wprowadzenie takiej formy opodatkowania, jaki zawarty został w projekcie CCCTB, może niejako wymusić wprowadzenie równie korzystnych przepisów także na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

(Rady Podatkowej PKPP Lewiatan)