e-Podatki

1.3. Od 2012 r. PESEL zastąpi NIP 2011-07-05


Od 1 stycznia 2012 r. PESEL zastąpi NIP dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W dniu 1 lipca br. Sejm jednogłośnie opowiedział się za nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników.

Po zniesieniu obowiązku posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, będzie numer PESEL.

W ustawie przewidziano też, że od 1 stycznia 2012 r. nie będzie już obowiązku aktualizowania danych (zgłaszania zmian dotyczących danych, które zawiera rejestr PESEL) w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Naczelnik urzędu skarbowego zaktualizuje je automatycznie po ich otrzymaniu z rejestru PESEL. Aktualizacja danych będzie konieczna tylko wówczas, gdy adres zamieszkania osoby fizycznej będzie inny niż zameldowania. Osoby fizyczne w kontaktach z administracją podatkową będą mogły posługiwać się numerem PESEL.

NIP będzie teraz nadawany firmom od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z nowelizacją od 1 września 2011 r. zacznie działać Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników. Ma to skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL oraz dane z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych, np. informacje dotyczące m.in.: obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawą zajmie się teraz Senat.

(Źródło: PAP)