e-Podatki

1.2. Pięciolecie działalności Krajowej Informacji Podatkowej 2011-07-05


Krajowa Informacja Podatkowa działa już pięć lat. Ogólnokrajowa infolinia podatkową utworzono w dniu 1 lipca 2006 r. na bazie doświadczeń innych krajów. Konsultanci udzielili podatnikom już 6 mln odpowiedzi.

Najważniejszym zadaniem konsultantów KIP jest udzielanie informacji telefonicznej podatnikom. Przygotowują oni również informacje z zakresu podatków publikowane m.in. w prasie codziennej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a w okresie składania rozliczeń rocznych, w ramach akcji Szybki PIT, pomagają podatnikom w składaniu zeznań.

Krajowa Informacja Podatkowa w pierwszym roku działalności otrzymała nagrodę „Złotówka podatnika” przyznaną przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce, a w kolejnych latach nagradzano ją w konkursach Gazety Prawnej oraz Business Centre Club jako instytucję przyjazną podatnikom i przedsiębiorcom.

Po pełnym wdrożeniu projektu e-Podatki, planowane jest rozszerzenie usług oferowanych przez KIP.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)