e-Podatki

1.1. 24 czerwca – Dzień Wolności Podatkowej 2011-06-28


Według Centrum im. A. Smitha tzw. Dzień Wolności Podatkowej przypadł w tym roku w dniu 24 czerwca. To symboliczna data, od której statystyczny Polak zaczyna wreszcie pracować dla siebie. Wcześniej (przez 174 dni) jego dochody zasilały budżet państwa.

Dr Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. A. Smitha, podkreślił, że „Nasze wyliczenia uwzględniają nie tylko to, co Polacy na bieżąco do państwowej kasy płacą, ale również to, co będą musieli zapłacić, czyli dług. To co dziś dzieje się w Grecji jest dowodem, że przyjęta przez nas wiele lat temu metodologia, której podstawą jest zestawienie wydatków państwa z PKB, jest słuszna, ponieważ, tylko to, co rząd zabierze swoim obywatelom może przeznaczyć na swoje wydatki”.

Wyznaczany przez ekspertów z Centrum im. A. Smitha Dzień Wolności Podatkowej od kilkunastu lat wypada w okolicach 20 czerwca. Reformy ostatnich lat, takie jak obniżenie składki rentowej i wprowadzenie dwóch stawek podatku dochodowego dla obywateli (18 i 32%), nie przyniosły spodziewanych efektów. Wiceprezydent Centrum, Andrzej Sadowski zwrócił uwagę, że Dzień Wolności Podatkowej wypada w ostatnich latach coraz później. Bo trzeba pamiętać, że podatki to nie tylko PIT i CIT, ale przede wszystkim podatki pośrednie, w szczególności VAT i akcyza. „Mamy szereg podatków, które cały czas płacimy, gdy kupujemy, odpoczywamy na wczasach, korzystamy z mieszkania, czy posiadamy psa, przy czym nie wszystkie z nich są nazywane podatkami, jak składka na ZUS, taksa klimatyczna czy opłata skarbowa” – wyliczał Andrzej Sadowski.

Dzień Wolności Podatkowej jest wyznaczany przez różne organizacje. Zgodnie z „Analiza obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w Unii Europejskiej”, którą opracował paryski Institut Économique Molinari, polski Dzień Wolności Podatkowej przypadł na 7 czerwca br. Ośrodki te stosują różne metodologie.

(Źródło: Centrum im. Adama Smitha)