e-Podatki

1.3. Sejm ratyfikował konwencję podatkową między Polską a Arabią Saudyjską 2011-06-13


W dniu 10 czerwca br. Sejm ratyfikował konwencję między Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania dochodu.

Konwencję podpisano w Rijadzie 22 lutego 2011 r. Jak podkreślano w uzasadnieniu do rządowego projekt ustawy o ratyfikacji konwencji wskazano, Arabia Saudyjska jest jednym największych pozaeuropejskich odbiorców polskiego eksportu. Z uzasadnienia wynika, że "Potencjał współpracy ekonomiczno-handlowej oraz duża komplementarność gospodarcza (zapotrzebowanie gospodarki Arabii Saudyjskiej na maszyny i urządzenia oraz usługi techniczne sektora budowlanego, elektro-energetycznego, gospodarki wodnej, przemysłu stoczniowego i stalowego, a także towary konsumpcyjne) w połączeniu z dużymi wydatkami budżetowymi wskazują na możliwość znacznego zwiększenia wolumenu polskiego eksportu towarowego oraz dalszej aktywizacji dwustronnej współpracy gospodarczej"

Z danych resortu gospodarki (na które powołano się w uzasadnieniu) wynika, że w latach 2004–2008 nastąpił rekordowy, czterokrotny, wzrost wzajemnych obrotów handlowych. Osiągnęły one według polskich danych wartość ok. 640 mln dol. rocznie (96 mln dolarów w 2003 r.), a według danych saudyjskich -–750 mln dol.

W 2008 r. Polska po raz pierwszy od 2004 r. zanotowała dodatni bilans handlowy (ok. 184 mln dol.) z Arabią Saudyjską. W 2009 r. wynosił on 296 mln dol., co wynikało głównie z dużego spadku w polskim eksporcie (wyroby stalowe, maszyny i urządzenia), w 2010 r. natomiast poziom wzajemnych obrotów wrócił do poprzedniego stanu i wyniósł 400 mln dol.

(Źródło: PAP)