e-Podatki

2.2. Coraz wyższe podatki w Europie 2011-06-13


Mieszkańcy państw Unii Europejskiej płacą coraz wyższe podatki. W 2011 r. podatki płacone przez przeciętnego podatnika wzrosły o 0,25 proc. Wpłynęły na to m.in. wyższe stawki VAT w 13 krajach unijnych.

Instytut Kościuszki opublikował „Analizę obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w Unii Europejskiej” opracowaną przez paryski Institut Économique Molinari. Celem badania było porównanie stopnia obciążeń wynagrodzeń pracowniczych zobowiązaniami podatkowymi i socjalnymi w 27 krajach UE.

Jak wynika z raportu w Unii Europejskiej odnotowano niewielki wzrost przeciętnej „realnej stopy podatkowej” z 43,99% w 2010 r. do 44,23 w 2011 r. Przeciętna realna stopa podatkowa dla typowego pracownika wzrosła o 0,25%. Zdaniem autorów analizy wpływ na to miało podniesienie stawek VAT w 13 krajach unijnych od 2009 r. Aż 42,8% pobranych podatków od wynagrodzeń w UE to składka płacona przez pracodawcę na ubezpieczenie społeczne pracownika. Jest to dodatkowa część płacona ponad wysokość wynagrodzenia brutto danego pracownika.

Najwyższa stopa podatku dochodowego w UE jest obecnie w Belgii. Z 2,43 euro wydawanych przez pracodawcę, tylko 1 euro trafia do pracownika. W Belgii tzw. „Dzień Wolności Podatkowej” (od tego dnia pracownicy zasadniczo nie płacą już państwu podatków) przypada dopiero na 4 sierpnia br. Na Cyprze ten dzień przypada najszybciej – już 13 marca. W Polsce „Dzień Wolności Podatkowej” wypada w połowie czerwca.

Zdaniem prof. Sergia Rossi, eksperta Instytutu Kościuszki, badanie potwierdza, że rządy państw Unii Europejskiej niezwłocznie muszą albo wprowadzić albo podnieść wysokość opodatkowania zysków kapitałowych, aby znacznie zredukować obciążenie podatkowe pracowników. Pozwoli to na ograniczenie niestabilności finansowej, przyczyni się do wzrostu gospodarczego napędzanego wzrostem pensji i zagwarantuje tworzenie nowych miejsc pracy oraz zrównoważone wyniki gospodarcze w całej Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie euro.

(Źródło: podatki.biz)