e-Podatki

2.1. Od 2012 r. raje podatkowe już nie dla polskich przedsiębiorstw 2011-06-13


Ministerstwo Finansów z sukcesem zakończyło negocjacje dotyczące zmiany umów podatkowych z państwami określanymi jako „raje podatkowe” (m.in. z Cyprem). Z nowej umowy zostanie jednak wyłączona korzystna dla przedsiębiorców klauzula tax sparing. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Na Cyprze zarejestrowano już około tysiąca polskich przedsiębiorstw. Państwo to oferowało niższe podatki od tych w Polsce. - Takie rozwiązanie budziło zainteresowanie coraz większej liczby przedsiębiorców. Trudno się temu dziwić zwłaszcza biorąc pod uwagę nasz skomplikowany i uciążliwy system podatkowy, w którym polski przedsiębiorca wciąż traktowany jest jak potencjalny oszust – mówi ekspert Pracodawców RP, Emilia Podębska. Zwraca ona uwagę na niewielką ilość ulg dla rozpoczynających działalność. – Chodzi również o wysokość podatków i koszt ich rozliczania, które podatnicy muszą ponosić w trakcie prowadzenia działalności.

Ministerstwo Finansów uzgodniło ze stroną cypryjską, że klauzula tax sparing, która pozwala na zaliczenie na poczet należnego podatku kwoty daniny odprowadzonej w drugim państwie, zostanie z konwencji usunięta. Zmianie ulegną też regulacje odnoszące się do menedżerów spółki, którzy nie są rezydentami Cypru.

Jeśli Rada Ministrów wyrazi zgodę na podpisanie protokołu i do Sejmu trafi odpowiednia ustawa, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Emilia Podębska podkreśla, że Ministerstwo Finansów bardzo sprawie poradziło sobie z kwestią klauzuli tax sparing. Dobrze byłoby, aby resort tak samo skutecznie zajmował się normowaniem pozostałych przepisów podatkowych.

(Źródło: Pracodawcy RP)