e-Podatki

1.2. Ruszają akcje „Weź paragon“ oraz „Przed wakacjami – co warto wiedzieć“ 2011-06-13


W ramach organizowanej po raz drugi akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?“
27 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informuje o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach, o których lepiej nie zapominać, planując letnią podróż. 22 czerwca rozpocznie się w całym kraju akcja pt. „Weź paragon”. Jej celem jest przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości zarówno sprzedawców jak i kupujących o korzyściach płynących z wydawania i brania paragonu.

Ministerstwo Finansów zachęca do zabierania paragonu za kupiony towar – zarówno drobnych pamiątek, jak i tych o wyższej wartości. Paragon z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru lub jego zwrot, dlatego warto pamiętać o jego zachowaniu. Jeśli natomiast sprzedawca go nie wydrukuje, należy poprosić o jego wydanie. Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej gwarantuje także, że sprzedawca odprowadza należny podatek do Budżetu Państwa a nie do własnej kieszeni. Jest to także niezbędny warunek do tworzenia warunków uczciwej konkurencji.

W dniu 22 czerwca rozpocznie się w całym kraju akcja pt. „Weź paragon”. Jej celem jest przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości zarówno sprzedawców jak i kupujących o korzyściach płynących z wydawania i brania paragonu. Podczas wakacji letnich w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych będą przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży, sklepów i barów pod kątem wydawania paragonów. Jednocześnie dla kupujących zostały wydrukowane pocztówki ze specjalnie przygotowanym rysunkiem autorstwa Andrzeja Mleczki oraz informacją o tym co daje posiadanie paragonu. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się zrozumienia przez klientów sensu żądania paragonu za zakupiony towar. Do akcji przyłączył się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ministerstwo Finansów przypomina rownież, kiedy dziecko podejmujące wakacyjną pracę zapłaci podatek. Jeśli osiągnięty przez dziecko dochód nie przekroczy kwoty 3091 zł nie będzie zobligowany do zapłaty podatku dochodowego, natomiast po przekroczeniu tej kwoty dochód należy opodatkować wg skali podatkowej. Zeznanie PIT będzie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia następnego roku, wypełniając je na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Rodzic lub opiekun prawny ma jednak obowiązek podpisać takie zeznanie swoim imieniem i nazwiskiem.
Zwolnienie to jest wyjątkiem, ponieważ co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkie osiągane przez nas dochody. Wolą ustawodawcy wprowadzono ogólną zasadę opodatkowania dochodów małoletnich dzieci w ten sposób, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, (...) chyba, że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Wyrażając zgodę na pracę dziecka w czasie wakacji, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu jaki młodzież może osiągnąć, nie pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Odliczenie ulgi prorodzinnej przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)