e-Podatki

1.1. Wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 2011-06-13


Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7–8 czerwca br. podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych. Stopa kredytu lombardowego wynosi więc 6 proc. w skali rocznej. Oznacza to również wyższą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Od 9 czerwca br. wynosi ona 14,00 proc.

Zgodnie z 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych obliczana jest jako suma 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP plus 2 proc. Stawka ta nie może być jednak niższa niż 8 proc.

Wyższe będą też tzw. obniżone odsetki od zaległości podatkowych, wynoszące 75 proc. zwykłej stawki. Od 9 czerwca wzrosły one do 10,5 proc. Do 7 proc. wzrosła również stawka opłaty prolongacyjnej.

(Źródło: podatki.biz)