e-Podatki

1.5. Rozliczenie PIT nie sprawiało większych problemów 2011-06-07


Po raz pierwszy 51 proc. Polaków składających samodzielnie roczne zeznania podatkowe przyznała, że wypełnienie PIT nie sprawiło im większych problemów.

Badanie przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 5-11 maja uczestniczyło 1189 dorosłych mieszkańców Polski. Jak wynika z badań 15 proc. Polaków nie złożyło PIT-u za ubiegły rok, ponieważ nie płacą podatku od dochodów osobistych, a 6 proc. nie rozliczyło się z innych powodów.Trudności ze złożeniem rozliczenia miało 36 proc. podatników, a co ósmy ankietowany (13 proc.) nie potrafił zająć jednoznacznego stanowiska.

Trzy czwarte ankietowanych rozliczających się samodzielnie (76 proc.) złożyło swoje zeznanie osobiście w urzędzie skarbowym, a 11 proc. przesłało deklarację pocztą. Osiem procent podatników rozliczyło się przez Internet. Co dwudziesty badany dostarczył swój PIT w inny sposób, najczęściej za pośrednictwem osób trzecich: księgowych, krewnych, bądź znajomych.

Prawie co drugi badany podczas wypełniania formularza PIT korzystał z pomocy członków rodziny i znajomych, co trzeci wspomagał się specjalnym programem komputerowym lub zwracał się po radę do fachowych doradców. Dane te są zbliżone do ubiegłorocznych, jednak w ostatnich dwóch latach o 9 punktów wzrosła grupa osób posługujących się aplikacjami komputerowymi.

Z badań CBOS wynika, że PIT w formie e-deklaracji najczęściej składali respondenci najzamożniejsi (16 proc.), mieszkańcy największych ośrodków miejskich (15 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (12 proc.) i średnim (10 proc.). Dużo rzadziej robili to badani, których dochody per capita nie przekraczają 750 zł netto oraz z wykształceniem zasadniczym (1 proc.) i podstawowym (3 proc.), a także osoby starsze (w wieku co najmniej 55 lat).

Podobnie jak w 2010 r. większość badanych (58 proc.), składając samodzielnie zeznanie podatkowe za ubiegły rok, skorzystała z ulg. Najczęściej były to osoby w wieku 35–44 lata.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)