e-Podatki

1.4. Ponad 84 tys. fikcyjnych faktur 2011-06-07


Departament kontroli skarbowej przy Ministerstwie Finansów poinformował, że w 2010 r. kontrola skarbowa ujawniła ponad 84 tys. tzw. fikcyjnych faktur na łączną kwotę przekraczającą 3,7 mld zł.

Faktury te wystawiono w celu wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów uzyskania przychodu. W 2010 r. organy kontroli skarbowej skupiły się zwłaszcza na wykrywaniu tzw. przestępstw karuzelowych. Polegają one na wielokrotnym obrocie tym samym towarem i wyłudzaniu podatku VAT.

W 2010 r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły 10,075 tys. kontroli (w 2009 r. 10,168 tys.) W ramach kontroli przeprowadzono 15,137 czynności sprawdzających dokumenty u kontrolowanych podatników i 3,011 tys. przesłuchań. Zabezpieczono majątek podatników na poczet ewentualnych przyszłych zobowiązań podatkowych na sumę 567 mln zł. W 68,8 proc. po przeprowadzonej kontroli wydano decyzję o złożeniu korekty deklaracji dokonanej przez podatnika.

Większość ustaleń podatkowych w 2010 r. dotyczyły podatku VAT (46,5% całości ustaleń), kolejne podatku akcyzowego (22,7%), podatku dochodowego od osób fizycznych (14,7%) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (11,1%).

(Źródło: podatki.biz)