e-Podatki

1.4. NRA rozważa wstrzymanie decyzji o Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich 2011-05-30


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rozważa wstrzymanie się z decyzją o przeprowadzeniu 4 czerwca akcji V Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Z takiej akcji co roku korzystało kilkanaście tysięcy osób. Po nałożonym przez ministra finansów obowiązku posiadania przez adwokatów kas fiskalnych pojawił się problem rejestrowania porad prawnych udzielanych pro bono.

Po nałożonym przez ministra finansów obowiązku posiadania przez adwokatów kas fiskalnych pojawił się problem rejestrowania wszelkich usług, w tym porad prawnych udzielanych pro bono. W dniu 12 maja br. NRA zwróciła się z pytaniem do Krzysztofa Kwiatkowskiego, ministra sprawiedliwości, oraz Jana Rostowskiego, ministra finansów, czy także przy świadczeniu takich usług jak bezpłatne porady adwokackie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie VAT. A jeśli tak, to według jakiej stawki oraz czy usługa podlega zarejestrowaniu w kasach, a jeśli tak, to jaka jest podstawa jej opodatkowania. Andrzej Zwara, prezes NRA w komunikacie rozesłanym do mediów tłumaczy „Podczas akcji dnia bezpłatnych porad adwokackich rzesza adwokatów udziela tysięcy porad. Nie możemy narażać naszych kolegów na konsekwencje karne skarbowe, jeśli okaże się, że winni rejestrować porady.

Na początku tego tygodnia zostanie podjęta decyzja, czy dzień porad w ogóle się odbędzie.

(Źródło: Biuro prasowe NRA)