e-Podatki

1.3. Podatek od zysków z lokat ma być zaokrąglany do 1 grosza 2011-05-30


W dniu 24 maja br. rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od zysków z lokat ma być zaokrąglany do 1 grosza, a nie do 1 zł.

Zmienione mają być zasady zaokrąglania w naliczaniu podatku od zysków niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych (tzw. podatku Belki). Obecnie podstawa opodatkowania zaokrąglana jest do 1 zł (podatek również do 1 zł). Banki wykorzystały tę zasadę, oferując lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek bez tzw. podatku Belki. Odsetki nie były opodatkowane, jeśli 19 proc. z należnej sumy było mniejsze od 50 gr, ponieważ po zaokrągleniu w dół daje wynik zero. Po wejściu w życie nowelizacji naliczony podatek od zysków z lokat ma być zaokrąglany do 1 grosza, a nie do 1 zł. Podatek będzie więc pobierany od wszystkich lokat, w tym również z dzienną kapitalizacją odsetek.

Proponowane rozwiązanie ma uszczelnić system podatkowy. Dzięki temu rozwiązaniu – począwszy od 2012 r. – budżet zyska ok. 380 mln zł rocznie.

(Źródło: podatki.biz)