e-Podatki

1.2. Wpływy z tzw. podatku bankowego wyniosą 500–700 mln 2011-05-30


Wpływy z tzw. podatku bankowego mają wynieść ok. 500–700 mln zł netto rocznie. Podatek będą musiały opłacić banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i. PAP dotarła do założeń do projektu ustawy.

W projekcie ustawy przewidziano utworzenie w ramach sektora finansów publicznych Funduszu Stabilizacyjnego, będącego państwowym funduszem celowym. Zgodnie z nim na niektóre instytucje finansowe nałożony zostanie obowiązek uiszczania tzw. opłaty ostrożnościowej, jako powtarzalnego, obowiązkowego świadczenia o charakterze publicznoprawnym, z którego wpływy zasilą Fundusz Stabilizacyjny. „Wprowadzenie opłaty miałoby charakter bezterminowy i umożliwiałoby zasilenie netto sektora finansów publicznych kwotą ok. 500-700 mln rocznie".
W projekcie przewiduje się, że opłata ostrożnościowa będzie pobierana od banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w najbliższych tygodniach projekt trafi do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

(Źródło: PAP)