e-Podatki

1.1. Dłuższy termin stosowania formularzy dla podatku od towarów i usług 2011-05-30


Ministerstwo Finansów proponuje wydłużenie terminu stosowania starych wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Miałyby być one stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r. Na stronie internetowej opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 250, poz. 1681) zostały określone nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj.:

  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(12)),
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K(6)),
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D(3)),
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8(4))
  • i deklaracji dla podatku od towarów (VAT-9M(2)),
które mogą być stosowane od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2011 r. Podatnikom, którzy nie dokonują dostawy towarów oraz świadczący i nabywający usługi, wydłużono termin stosowania wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 211, poz. 1333, z późn. zm.) – nie dłużej jednak niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011 r. Przedłużenie to dotyczyło wzorów: deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(11)), deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K(5)), deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D(2)), deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8(3)) i deklaracji dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9M(1)).

Organy podatkowe dysponują jeszcze dotychczasowymi formularzami wydrukowanymi zgodnie ze wzorami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., dlatego w projekcie rozporządzenia wydłużono termin stosowania ww. formularzy do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)