e-Podatki

1.5. Zmiana stawek za zwłokę od zaległości podatkowych 2011-05-23


Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, od 12 maja br. stawki te wynoszą odpowiednio 13,50 proc. i 10,13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)