e-Podatki

1.3. Projekt nowelizacji ustawy o VAT przyjęty przez rząd 2011-05-23


W dniu 17 maja br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym VAT. Obrót zużytymi akumulatorami, odpadami z tworzyw sztucznych, szkła i gumy będzie podlegał takim samym zasadom opodatkowania VAT jak handel złomem.

Projekt ma m.in, dostosować przepisy ustawy o VAT do regulacji unijnych. W projekcie doprecyzowano m.in. katalog odpadów przetwarzalnych, które są objęte tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia - zgodnie z którym obowiązek odprowadzenia podatku ciążyć będzie na nabywcy, a nie na sprzedawcy.

Zgodnie z projektem mechanizm odwróconego obciążenia ma być stosowany również m.in.: w handlu zużytymi akumulatorami elektrycznymi, odpadami szklanymi i gumowymi i innymi z tworzyw sztucznych.

Zmienione zostały też zasady dotyczące rejestracji i rozliczania VAT przez podmioty zagraniczne świadczące w Polsce tzw. okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Firmy te będą mogły skorzystać z uproszczonej rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT.

(Źródło: podatki.biz)