e-Podatki

1.5. Metryka sprawy ma poprawić pracę urzędników 2011-05-16


Sejm wznowił prace nad projektem zmiany ustawy o Kodeksie postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, który przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. metryki sprawy. Czy poprawi to pracę urzędników?

Projekt popiera Rada Ministrów i organizacje pracodawców, m.in. Pracodawcy RP.

Dzięki metryce sprawy administracyjnej zachowane będą informacje, kto i jakie czynności podejmował w toku rozpatrywania danej sprawy administracyjnej. Dzięki temu łatwiejsz będzie ustalenie, kto ewentualnie zawinił i w jakim stopniu. Bez tego nie może być mowy o prawidłowym funkcjonowaniu systemu odpowiedzialności urzędników.

Obecnie w urzędach stosowane są regulaminy i instrukcje kancelaryjne. Powstają one jednak w oparciu o wewnętrzne regulacje – trudno więc mówić o ich przejrzystości. Metryka sprawy ma być natomiast jednolita we wszystkich urzędach. Ma być ona też dostępna dla stron postępowania.

Decyzje administracyjne są podpisywane przez dany organ jednoosobowy. Jak podkreśla Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP, „zanim decyzja trafi na biurko osoby, która ma go podpisać, pracuje nad nią kilka innych osób. Teraz nie wiemy, kto i co z konkretnym dokumentem robił. Metryka to zmieni, dzięki czemu zostanie zrobiony krok ku zwiększeniu poziomu transparentności naszej administracji publicznej, tym bardziej że jakość jej pracy pozostawia wiele do życzenia.“

(Źródło: Pracodawcy RP)