e-Podatki

1.2. Wyższe odsetki od zaległości podatkowych 2011-05-16


Na posiedzeniu w dniach 10–11 maja br. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowa NBP o 0,25 punktów procentowych. Stopa kredytu lombardowego od 12 maja wynosi 5,75 proc. Oznacza to również wyższą stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Od 12 maja br. wynosi ona 13,5 proc. (od 6 kwietnia 2011 r. było to 13 proc.).

Zgodnie z 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych obliczana jest jako suma 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP plus 2 proc. Stawka ta nie może być jednak niższa niż 8 proc.

Wyższe są też tzw. obniżone odsetki od zaległości podatkowych, wynoszące 75 proc. zwykłej stawki. Od 12 maja wynoszą one 10,13 proc. Wzrosła również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej – stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.

(Źródło: podatki.biz)