e-Podatki

1.1. Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej bez zmian 2011-05-16


Ministerstwo Finansów poinformowało, że wysokość opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej pozostanie na dotychczasowym poziomie i wyniesie 40 zł.

W wyniku uwag zgłoszonych podczas prac legislacyjnych nad projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również ustaleń stałego komitetu Rady Ministrów, w projekcie tym odstąpiono od wprowadzania zmian dotyczących podwyższenia i różnicowania wysokości opłat za wniosek o wydanie interpretacji podatkowych. Wysokość opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej pozostanie więc na dotychczasowym poziomie i wyniesie 40 zł.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)