e-Podatki

1.3. Przedsiębiorcy wybierają przyjazne urzędy skarbowe 2011-05-16


Ministerstwo Finansów zachęca do udziału w IX edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów od 2003 r. W poprzedniej edycji wyróżniono 78 urzędów skarbowych z całego kraju.

Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy ma promować wysokie standardy obsługi przez urzędy oraz tworzenie życzliwych relacji między administracją skarbową a przedsiębiorcami. Jego celem jest również zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków. Ocenie przedsiębiorców podlega całokształt pracy urzędów skarbowych, m.in.: kompetencje pracowników, sprawność procesu obsługi klientów, tempo załatwiania spraw oraz przystępność przygotowanych przez urzędy materiałów informacyjnych.

W tym roku przedsiębiorcy mogą wypełniać ankiety z ocenami urzędów do 21 maja. Następnie w lożach regionalnych BCC odbędą się spotkania podsumowujące przebieg konkursu z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji przedsiębiorców biorących udział w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 czerwca. W 2010 r. do BCC wpłynęło ponad 16 tys. ankiet.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)