e-Podatki

1.4. Planowane wpływy z podatku VAT powyżej 130 mld zł 2011-05-10


Z przyjętego przez Radę Ministrów projektu i uzasadnienia ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 5 maja 2011 r., , wynika, że dochody budżetu państwa z podatku VAT wyniosą ok. 132,5 mld zł. To więcej o 7,1 proc. w porównaniu do prognozowanego wykonania w 2011 r.

Zgodnie z projektem wpływy z podatku VAT osiągną poziom 132,5 mld zł . To o 8,75 mld zł więcej w porównaniu do prognozy wykonania na rok bieżący (123,75 mld zł) i aż o prawie 25 mld zł więcej w porównaniu do wpływów z tego tytułu do budżetu państwa w 2010 r. (107,88 mld zł).

Na wysokość prognozy przychodów z podatku VAT wpłynęły przede wszystkim: podniesienie do 23 proc. stawki VAT i utrzymanie ograniczeń w zakresie odliczania VAT od samochodów osobowych z homologacją ciężarową i paliwa używanego do ich napędu. Od 2012 r. zostanie też podwyższona do 23 proc. stawka VAT na odzież dla niemowląt oraz obuwie dziecięce.

Prognozy co do przewidywanych dochodów z podatku VAT opracowano przy planowanym wzroście spożycia prywatnego o 3,9 proc. w ujęciu realnym, inflacji na poziomie 2,8 proc. (ceny dóbr i usług konsumpcyjnych) oraz niższym poziomie inwestycji sektora finansów publicznych.

(Źródło: podatki.biz)