e-Podatki

1.3. Ulgi w akcyzie dla przedsiębiorstw energochłonnych 2011-05-10


Ministerstwo Finansów zajmie się propozycjami regulacji dotyczących ulg w akcyzie dla przedsiębiorstw energochłonnych w drugim półroczu 2011 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2003/96/WE państwa członkowskie mogą stosować ulgi w akcyzie nakładanej na energię elektryczną wykorzystywaną przez zakłady energochłonne oraz wyroby energetyczne zużywane przez takie zakłady np. do ogrzewania. Do tej pory Polska nie korzystała z tej możliwości, co obniża konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw. Podkreślano to w interpelacji poselskiej nr 20773/11.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na tę interpelację poinformowało, że resort w porozumieniu z innymi ministerstwami prowadził prace nad projektem założeń do nowelizacji ustawy akcyzowej dotyczącej opodatkowania energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych. Ministerstwo Finansów rozpatrzy propozycje ulg w akcyzie dla takich firm w związku z tym projektem w drugim półroczu 2011 r.

(Źródło: Gazeta Prawna)