e-Podatki

1.2. Kontrola handlujących w sieci 2011-05-10


Urzędy skarbowe częściej kontrolują aukcje internetowe. Pracodawcy RP zwracają uwagę , że niejasne przepisy oraz mało przychylne podejście fiskusa mogą skutkować dla osób prowadzących sprzedaż w internecie kosztownymi sankcjami.

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy przed upływem pół roku od zakupu. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym doszło do nabycia rzeczy. Dotyczy to sytuacji, w których sprzedaż nie jest związana z wykonywaniem działalności gospodarczej. Okazyjni sprzedawcy internetowi często są przekonani, że takiej działalności nie prowadzą. Fiskus może jednak mieć odmienne zdanie, zwłaszcza że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są bardzo ogólne.

Ekspert Pracodawców RP Emilia Amielanczyk zwraca uwagę na konsekwencje, które mogą pojawić się również po stronie kupującego: „Jeśli bowiem wartość zakupionego przez niego przedmiotu przekracza 1 000 zł, wówczas musi zapłacić on podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. Istotny jest także czas dokonania takiego rozliczenia. Kupujący ma 14 dni od dokonania danej czynności na złożenie do właściwego urzędu deklaracji i wpłatę należnej kwoty.“

Niektórzy celowo starają się ominąć uciążliwe przepisy. Jeśli fiskus uzna, że dana działalność ma charakter zorganizowany i ciągły (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), pociąga to wówczas obowiązek dokonania rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej. Inną definicję działalności przedstawia ustawa o VAT, gdzie może ona dotyczyć nawet jednorazowej działalności. Dokonywanie sprzedaży w sposób zorganizowany oraz wskazujący na zamiar wykonywania jej w sposób częsty musi być opodatkowane podatkiem VAT.

Pracodawcy RP alarmują, że przepisy w tym zakresie są za mało precyzyjne, zwłaszcza w kontekście konsekwencji działania niezgodnego z prawem: opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie ze stawką 75 proc. dochodów z nieujawnionych źródeł oraz sankcjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.

(Źródło: Pracodawcy RP)