e-Podatki

Senat przeciwko wprowadzeniu podatku refundacyjnego 2011-05-04


W dniu 28 kwietnia br. Senat RP przyjął uchwałę uwzględniającą postulaty zgłoszone w konsultacjach społecznych (m.in. BCC i PKPP Lewiatan) ws. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych – m.in. w sprawie usunięcia zapisu o wprowadzeniu 3 proc. quasi podatku refundacyjnego.
W Senacie wprowadzono poprawki dotyczące m.in.:

  • usunięcia zapisu o 3 proc. quasi podatku refundacyjnego;
  • ograniczenia tzw. mechanizmu paybacku do 50 proc. przekroczonego budżetu na refundację leków;
  • stopniowej zmiany wysokości urzędowej ceny zbytu w latach 2012–2013 (7%, 6% i 5%) oraz formy wprowadzania marży hurtowej;
  • wprowadzenia korzystnych dla przedsiębiorstw zmian w warunkach dot. zawierania umów refundacyjnych pomiędzy aptekami a NFZ;
  • określenia wysokości budżetu na refundację w 2012 r. (ma on wynieść tyle samo co koszty poniesione w 2010 r. na świadczenia gwarantowane).
Senatorzy utrzymali wprowadzenie sztywnych marż i cen na leki refundacyjne oraz całkowity zakaz reklam dla aptek i punktów aptecznych.

(Źródło: podatki.biz)