e-Podatki

2.1. Pracodawcy RP: Paragony fiskalne zamiast faktur nie są dobrym rozwiązaniem 2011-05-04


W Komisji Finansów Publicznych trwają prace nad projektem ustawy dotyczącym ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają umożliwić zastąpienie faktur paragonami fiskalnymi. Pracodawcy RP uważają to za zły pomysł.

Zgodnie z projektem podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, taksówkarskie oraz parkowania pojazdów nie będą musieli wystawiać faktur VAT, jeżeli zaewidencjonują obrót i kwotę podatku należnego z tytułu świadczenia tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nabywca usługi może jednak wówczas zażądać wydania faktury.
Jak podkreśla Emilia Amielanczyk, ekspert Pracodawców RP: „Takie zapisy nie stwarzają problemów w przypadku podmiotów, które nie są podatnikami VAT. Inaczej jednak wygląda kwestia tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Co więcej, prowadzi to do powstania wątpliwości, jeśli chodzi o zgodność z przepisami Dyrektywy 112.“

Nowelizacja ustawy wprowadzona w 2010 r. umożliwia wystawianie uproszczonych faktur, jeżeli wskazana wartość nie przekracza 100 euro.

Jak wyjaśnia Emilia Amielanczyk: „Istotnym faktem jest to, że nadal jest to faktura. Z jednej strony mamy więc odformalizowanie procedury z jednoczesnym zachowaniem właściwości danego dokumentu, który upoważnia do odliczenia podatku. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku paragonu fiskalnego takie odliczenie nie będzie możliwe. Ta zmiana może uderzyć w podatników VAT.“

Polska powinna wprowadzić regulacje zawarte w dyrektywie. Obecnie nie ma jednak projektu zgodnego z tymi przepisami, jest tylko projekt wprowadzający paragony zamiast uproszczonych faktur. Pracodawcy RP wskazują, że to pozornie proste rozwiązanie może być dla polskich podatników niekorzystne, a ponadto wiąże się z odpowiedzialnością państwa za złą implementację dyrektywy.

(Źródło: Pracodawcy RP)