e-Podatki

Od 1 maja rejestracja obrotów za pomocą kas fiskalnych dla nowych podatników 2011-05-04


W dniu 1 maja br. weszły w życie przepisy nakazujące rejestrację obrotów za pomocą kas fiskalnych m.in. w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa finansów ok. 150 tys. podatników powinno uruchomić kasy fiskalne.
Od 1 maja ewidencjonować obroty za pośrednictwem kasy fiskalnej powinni przedsiębiorcy świadczący usługi m.in.: prawnicze (np. radcy prawni czy adwokaci), pogrzebowe, sekretarskie, tłumaczenia, w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, rachunkowo-księgowe czy badania rynku i opinii publicznej.

Kasę fiskalną powinni posiadać również podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach tzw. karty podatkowej (np. ślusarzy), jeżeli ich obroty będą wyższe niż 40 tys. złotych.

Nowi podatnicy, którzy rozpoczynają działalność, muszą zainstalować kasę powyżej obrotów w wysokości 20 tys. zł. Podatnicy, którzy mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, mogą zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot części kosztów zakupu kasy – 90 proc. ceny kasy (bez VAT), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wyjaśnia rzecnik prasowy MF „Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi przede wszystkim zgłosić do urzędu skarbowego, że będzie stosował kasę i podać adres, gdzie zostanie ona zainstalowana. Trzeba też posiadać dokumenty świadczące o kwocie zapłaconej za urządzenie". Musi również dokonać, przy pomocy serwisantów, tzw. fiskalizacji kasy. Należy o tym poinformować fiskusa najpóźniej w terminie 7 dni od daty fiskalizacji. Należy to zrobić, zanim kasa będzie stosowana, a więc w przypadku podatników, którzy już prowadzą działalność – przed 1 maja..

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej i wydawania konsumentom paragonów fiskalnych, a tego nie robią, narażają się na postępowanie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Grozi za to kara w wysokości od jednej dziesiątej do dwustukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 138,4 zł do ponad 27,7 tys. zł. Jeżeli brak ewidencji zostałby zakwalifikowany jako przestępstwo karno-skarbowe, sankcje będą wyższe. Kodeks (karny skarbowy) przewiduje zarówno kary grzywny, jak i ograniczenia wolności i pozbawiania wolności.

(Źródło: PAP)